Izjava o privatnosti za putnike u Crnoj Gori koji imaju koristi od taksi usluga

Pokupi D.O.O (u daljem tekstu: „Pokupi“)

Registrovan po zakonima Crne Gore sa registracijskim brojem 5-0944989 PIB 03331423, sjedište Radoja Dakića bb. 81400 Nikšić, Crna Gora

E-pošta: [email protected]

Web stranica: https://pokupi.me

Pokupi je razvio aplikaciju Pokupi („aplikacija Pokupi“), dok taksi kompanije u Crnoj Gori pružaju usluge Pokupi na teritoriji Crne Gore. Pokupi je uspostavio uslove za obradu podataka i zadužen je za upravljanje IT infrastrukturom koja podržava aplikaciju Pokupi, dok lokalne taksi kompanije nude usluge Pokupi lokalno.

Kontrolor podataka prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (“GDPR”) je Pokupi.

1. Lični podaci koji se obrađuju

 • Ime, broj telefona, e-adrese putnika.
 • Podaci o identifikaciji uređaja na kojem je instalirana aplikacija Pokupi.
 • Geolokacija uređaja koji putnik koristi, vrijeme putovanja, odlazak i adresa dolaska putničkog putovanja.
 • Podaci o plaćanju (uključujući broj bankovne kartice putnika).
 • Informacije o sporovima / žalbama.
 • Povratne informacije putnika u vezi sa vozačem / putovanjem.

2. Svrha obrade podataka

 • Primarni cilj obrade podataka putnika je da aplikacija Pokupi omogući vezu između vozača kako bi putniku mogao pružiti taksi usluge.
 • Nakon što je vozač prihvatio zahtjev za vožnju putnika, podaci o geolokaciji, ime i telefonski broj putnika prikazuju se odgovarajućem vozaču kako bi se omogućilo efikasno preuzimanje. Podaci o geolokaciji prikupljaju se samo kada je aplikacija Pokupi aktivirana. Prikupljanje podataka o geolokaciji zaustavlja se nakon zatvaranja aplikacije Pokupi.
 • Podaci o geolokaciji možemo koristiti za rješavanje problema s kvalitetom koji se odnose na usluge prijevoza.
 • Detalje za kontakt možemo koristiti za obavještavanje putnika o ažuriranjima aplikacije Pokupi.
 • Pokupi obrađuje podatke prikupljene sa ruta kojima su prolazili vozači i putnici kako bi analizirao geografsku pokrivenost kako bi pružio preporuke vozačima o najefikasnijim rutama.
 • Vaše ime, telefonski broj i e-mail koristit će se za komunikaciju s vama.
 • Pokupi može dobiti podatke o plaćanju za obradu plaćanja putnika u ime partnera flote za njihove usluge prevoza. Podaci o korisničkoj podršci prikupljaju se od slučaja do slučaja i čuvaju u svrhu rješavanja sporova i pitanja kvaliteta usluge.
 • U slučaju da podnesete žalbu putem aplikacije Pokupi ili na neki drugi način, mi ćemo obraditi potonju i pokrenuti istragu.

3. Pravni osnov za obradu podataka

 • Lični podaci se obrađuju kako bi se pružila usluga ugovorena sa putnicima. Prikupljamo i obrađujemo lične podatke koje su putnici dostavili tokom instalacije i upotrebe aplikacije Pokupi. Preduvjet za upotrebu usluga Pokupi je (i) instaliranje aplikacije Pokupi, (ii) omogućavanje upotrebe podataka o geolokaciji u vašem uređaju i (iii) pristajanje putnika na obradu podataka o identifikaciji i geolokaciji.
 • Lični podaci mogu se obrađivati ​​i na osnovu legitimnog interesa Pokupija, na primjer u istrazi i otkrivanju lažnih plaćanja.
 • Pravni osnov za obradu podataka koji se odnosi na marketinške svrhe je pristanak koji je putnik izričito dao putem aplikacije Pokupi.

4. Primaoci ličnih podataka

 • Lični podaci putnika otkrivaju se samo partneru taksi kompanije i odgovarajućem vozaču koji pruža usluge prevoza. Partner i vozač taksi kompanije vidjet će ime, telefonski broj i podatke o geolokaciji putnika.
 • Nakon pružanja taksi usluge, ime i telefonski broj putnika ostat će vidljivi vozaču tijekom 24 sata, što je neophodno da bi vozači riješili probleme povezane s pružanjem usluge, npr .: kontaktirati putnika u slučaju nečega je zaostao u vozilu.
 • Povratne informacije koje putnici daju u vezi sa vozačem ili kvalitetom usluge su anonimne i partner / vozači taksi kompanija ne dobijaju imena i brojeve telefona putnika koji je dao ocjenu i povratne informacije.
 • Samo oni lični podaci neophodni za pružanje taksi usluge putem aplikacije bit će dostavljeni putničkom partneru / vozačima taksi kompanije ili vozačima i partnerima Pokupija.
 • Svaka obrada ličnih podataka od strane bilo koje treće strane odvijat će se pod istim uvjetima utvrđenim u ovoj Obavijesti o privatnosti.
 • Informacije o pružatelju prijevoza koji vam je pružio uslugu taksija možete dobiti u odjeljku povijesti putovanja u aplikaciji Pokupi.

5. Procesori podataka, sigurnost i pristup

 • Davaoci usluga platnog prometa koji obrađuju plaćanja putnika elektroničkim putem partneri su kompanije Pokupi. Pokupi mogu koristiti platforme svojih partnera za istragu i odgovaranje na relevantne žalbe.
 • Pokupi mogu koristiti softver svojih ugovornih partnera za slanje marketinških poruka.
 • Svi lični podaci prikupljeni tokom pružanja usluga jesu
 • prebačen i pohranjen u podatkovni centar Contabo Data Center-a koji se nalazi na teritorijama država članica Evropske unije. Ugovorni partneri Pokupija redovito izrađuju sigurnosne kopije i prema potrebi i, ako je potrebno, sudjeluju u obnavljanju baze podataka.
 • Samo ovlašteni zaposlenici Pokupija i ovlašteni zaposlenici ugovornih partnera mogu pristupiti ličnim podacima u onoj mjeri u kojoj je potrebno da bi se udovoljilo zahtjevima putnika u vezi sa uslugama Pokupi (npr. Korisnička podrška u odgovarajućim zemljama) ili doprinijeti pružanju usluga putnici.
 • Podaci o geolokaciji obrađuju se u anonimiziranom obliku i personaliziraju samo ako su podaci geografskog položaja potrebni za povezivanje sa putnikom radi rješavanja sporova ili prijevara.
 • U istraživačke i naučne svrhe podaci se koriste u neidentificiranom obliku (anonimizirani).

6. Pristup, ispravak i ograničenje

 • Svojim ličnim podacima možete pristupiti i ažurirati ih putem aplikacije Pokupi.
 • Možete zatražiti podatke koji se odnose na vaše lične podatke, u tom slučaju ćemo vam pružiti informacije u vezi sa kategorijama ličnih podataka o kojima se radi, svrhama obrade, periodu za koji se lični podaci čuvaju, vašim pravima u vezi sa obradom podataka i svoja prava na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom tijelu. U slučaju da smatrate da su Pokupi povrijeđena vaša prava, možete podnijeti žalbu nadležnim crnogorskim vlastima.
 • Imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u skladu sa članom 18. GDPR-a, takođe tamo gde nam više nisu potrebni vaši lični podaci u svrhu obrade, ali ti lični podaci trebaju za uspostavu, vežbanje ili odbrana pravnih zahtjeva.

7. Čuvanje ličnih podataka

 • Pokupi će čuvati vaše lične podatke sve dok imate aktivan račun putnika. Ako je vaš račun zatvoren, lični podaci će se izbrisati (u skladu s politikama navedenim u ovom odjeljku), osim ako se takvi podaci moraju čuvati u svrhu računovodstva, rješavanja sporova ili sprečavanja prevara.
 • Financijski podaci o uslugama prijevoza koji se pružaju putnicima čuvat će se 3 godine nakon posljednjeg putovanja.
 • Podaci potrebni za računovodstvo pohranit će se 7 godina nakon zadnjeg putovanja.
 • U slučaju da postoje sumnje za krivično djelo, prevaru ili lažne podatke, Pokupi će podatke čuvati 10 godina kako bi spriječio ponovnu registraciju osobe koja je nezakonito postupila.
 • U slučaju sporova oko plaćanja, lični podaci će se zadržati dok se spor ne riješi ili dok ne istekne zastara potraživanja (u principu 10 godina).
 • Podaci povijesti putovanja pohranit će se 3 godine, nakon čega će se podaci anonimizirati.
 • Imajte na umu da deinstalacija aplikacije Pokupi na vašem uređaju ne dovodi do brisanja vaših ličnih podataka.
 • Ako se aplikacija Pokupi ne koristi 3 godine, bit ćete obaviješteni i upitani je li račun i dalje aktivan. Ako se ne dobije odgovor, račun će se zatvoriti i lični podaci će se izbrisati, osim ako se takvi podaci ne trebaju čuvati za potrebe računovodstva, rješavanja sporova ili sprečavanja prevara.

8. Brisanje

 • Takođe treba imati na umu da bilo kojim zahtjevom za brisanje vaših ličnih podataka upravlja Pokupi i moguće samo ako je vaš račun izbrisan. Kao rezultat toga, nećete moći koristiti aplikaciju Pokupi putem računa koji je izbrisan.
 • Odgovorimo na svaki zahtjev za brisanje ličnih podataka dostavljen e-poštom i nastavljamo s brisanjem podataka u roku od mjesec dana. Takav se rok može produžiti iz opravdanog razloga.
 • Možemo zadržati određene lične podatke u skladu sa zakonom i u legitimne poslovne svrhe dopuštene zakonom.

9. Prenosivost

 • Odgovorit ćemo na svaki zahtjev za prijenos osobnih podataka dostavljen e-poštom i nastaviti s prijenosom podataka u roku od mjesec dana. Takav se rok može produžiti iz opravdanog razloga. Nakon što provjerimo dotičnog kupca, pružit ćemo vam vaše osobne podatke.

10. Direktni marketing i nagradne igre

 • Za slanje direktnih marketinških poruka koristit ćemo vašu adresu e-pošte i / ili broj telefona samo ako ste nam za to dali dozvolu putem web stranice Pokupi.me ili putem aplikacije Pokupi.
 • Možemo personalizirati direktne marketinške poruke koristeći informacije o tome kako koristite usluge Pokupi (učestalost korištenja, putovanja, plaćanja). Izravne marketinške poruke mogu biti e-mailovi, SMS-ovi, push obavijesti ili poruke u aplikaciji, a mogu sadržavati promotivne kodove ili informacije koje bi mogle olakšati upotrebu usluge. Naš je cilj da primate reklame koje bi mogle potaknuti vaše zanimanje / što su vam relevantnije što je više moguće.
 • Ako više ne želite primati poruke izravnog marketinga, kliknite vezu “Otkaži pretplatu” u podnožju naše e-pošte ili promijenite postavke povezane s direktnim marketingom u aplikaciji Pokupi.
 • Možemo nastaviti
 • ss lične podatke za učešće u nagradnoj igri koja je organizirana na Facebooku i objavite svoje ime pod uvjetom da ste pristali na to.
 • Takođe možemo generirati nove kategorije u aplikaciji Pokupi i pokrenuti promotivne inicijative za fidelizaciju kupaca.
 • Možemo vam uputiti marketinške kampanje koje sadrže poklone, nagradne igre i druge marketinške ili promotivne materijale naših partnera; međutim, nikada ne prenosimo vaše lične podatke na potonje.

11. Rješavanje sporova i pravni lijekovi

 • Sporovi koji se odnose na obradu ličnih podataka rješavaju se putem korisničke podrške ([email protected]) ili kontaktiranjem Pokupijevog službenika za zaštitu podataka ([email protected]).
 • U slučaju da smatrate da je obrada podataka nezakonita, imate pravo pokrenuti postupak pred crnogorskim nadležnim organom.