Politika privatnosti za vozače u Crnoj Gori koji pružaju taksi usluge

Pokupi D.O.O (u daljem tekstu: „Pokupi“)

Registrovan po zakonima Crne Gore sa registracijskim brojem 5-0944989 PIB 03331423, sjedište Radoja Dakića bb. 81400 Nikšić, Crna Gora

E-pošta: [email protected]

Web stranica: https://pokupi.me

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka kompanije Pokupi: [email protected].

Pokupi je razvio Pokupi aplikacije i račune (“Pokupi app”), dok taksi kompanije pružaju Pokupi usluge na teritoriji Crne Gore. Pokupi je uspostavio uslove za obradu podataka i zadužen je za upravljanje IT infrastrukturom koja podržava aplikaciju Pokupi, dok taksi kompanije nude taksi usluge lokalno.

Za aktivnosti obrade podataka povezane sa uslugama Pokupi, kontrolori podataka prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR“) su kompanije Pokupi.Me i taksi kompanije u Crnoj Gori.

1. Lične podatke koje obrađujemo

 • Ime, e-mail, broj telefona, prebivalište.
 • Geolokacija vozača i ruta za vožnju (uključujući geolokaciju uređaja koji koristi vozač).
 • Informacije o vozilima (uključujući registracijski broj).
 • Efikasnost i ocjene vozača.
 • Potrebne vozačke dozvole, fotografija, profesija i lični dokumenti.
 • Informacije o sporovima / žalbama.
 • Finansijski podaci pružanja usluga prevoza ne smatraju se ličnim podacima, jer vozači pružaju usluge tokom ekonomskih i profesionalnih aktivnosti prema sporazumu koji je sklopio njihov odgovarajući partner u voznom parku.

2. Svrha obrade podataka

 • Prikupljamo i obrađujemo lične podatke u svrhu povezivanja putnika sa partnerima / vozačima taksi kompanija kako bismo im pomogli da efikasnije pružaju taksi usluge.
 • Geolokacija i rute vožnje obrađuju se radi analize geografskog područja i davanja sugestija vozačima. Ako ne želite otkriti svoju geolokaciju za putnike, morate zatvoriti aplikaciju Pokupi ili u aplikaciji Pokupi naznačiti da ste van mreže i trenutno ne pružate taksi usluge.
 • Potrebne vozačke dozvole, profesija i lični dokumenti obrađuju se kako bi se utvrdilo usklađenost sa zakonskim zahtjevima.
 • Aplikacija Pokupi prikazuje vozačevu fotografiju, ime i detalje o vozilu kako bi putnici prepoznali vozača i vozilo.
 • Dobit ćete sažetke koji će uključivati ​​vašu efikasnost i ocjene vozača. Sažetak i ocjene o vozaču neophodni su za pružanje pouzdanih usluga putnicima.
 • Podaci o geolokaciji možemo koristiti za rješavanje problema s kvalitetom koji se odnose na usluge prijevoza.
 • Vaše podatke za kontakt možemo koristiti za obavještavanje o novostima u aplikaciji Pokupi, vašim putovanjima ili žalbama.
 • U slučaju da podnesete žalbu putem aplikacije Pokupi ili na neki drugi način, mi ćemo obraditi potonju i pokrenuti istragu.
 • Pokupi obrađuje i čuva podatke u vezi sa rezervacijama i pružanjem usluge prevoza.
 • Pokupi može koristiti ove podatke u slučaju da je to potrebno u vezi sa inspekcijom lokalnih nadležnih vlasti. Pravni osnov obrade podataka je poštivanje zakonske obaveze taksi kompanija u Crnoj Gori.
 • Izvršit ćemo istrage u vezi s vašim žalbama i po završetku pohraniti sve relevantne rezultate. Pravni osnov za ovu obradu podataka je poštivanje zakonske obaveze. Iako se čuvanje ličnih podataka vrši na IT sistemima kojima upravlja Pokupi, taksi kompanije u Crnoj Gori takođe mogu pristupiti žalbama i rezultatima relevantnih istraga tokom deset (10) godina.
 • Crnogorske vlasti, u slučaju istrage ili revizije, imaju pravo da zatraže lične podatke od Pokupija u pisanom obliku i Pokupi će ih udovoljiti.

3. Pravni osnov

 • Lični podaci se obrađuju za izvršenje ugovora zaključenog sa poslodavcem vozača (subjekt davaoca taksi prijevoza) ili vozača (u slučaju trgovca pojedinaca). Preduvjet za upotrebu usluga Pokupi je (i) instaliranje aplikacije Pokupi, (ii) omogućavanje upotrebe podataka o geolokaciji u vašem uređaju i (iii) pristajanje na obradu podataka o identifikaciji i geolokaciji.
 • Lični podaci mogu se obrađivati ​​na osnovu legitimnog interesa Pokupija za istragu i otkrivanje prevara.

4. Primaoci ličnih podataka

 • Vaši lični podaci otkrivaju se putnicima čiji ste nalog prihvatili; putnici čije su vožnje ispunjene i koji su možda zaboravili bilo koju od stvari u vozilu ili za rješavanje spora između navedenih putnika i vozača.
 • Putnici će vidjeti ime vozača, vozilo, broj telefona, fotografiju i podatke o geolokaciji. Putnici u potvrdi vide i lične podatke ovog vozača.
 • Ovisno o lokaciji vozača, lični podaci vozača mogu se otkriti Pokupiju i njegovim lokalnim podružnicama, predstavnicima, povezanim osobama, agentima itd. Obrada ličnih podataka odvijaće se pod istim uslovima utvrđenim u ovoj politici privatnosti.

5. Sigurnost i pristup

 • Svi lični podaci prikupljeni tokom pružanja usluga se prenose
 • crvena i pohranjena u podatkovnim centrima Contabo centra podataka koji se nalaze na teritorijama država članica Europske unije. Ugovorni partneri Pokupija redovito izrađuju sigurnosne kopije i prema potrebi i, ako je potrebno, sudjeluju u obnavljanju baze podataka.
 • Samo ovlašteni zaposlenici Pokupija imaju pristup ličnim podacima i mogu im pristupiti samo u svrhu rješavanja problema povezanih s korištenjem usluga (uključujući sporove u vezi sa uslugama prijevoza i korisničkom podrškom).
 • Davaoci usluga platnog prometa koji obrađuju plaćanja putnika elektroničkim putem partneri su kompanije Pokupi. Pokupi može koristiti platforme svojih ugovornih partnera za istragu i odgovaranje na relevantne žalbe.
 • U istraživačke i naučne svrhe podaci se koriste u neidentificiranom obliku (anonimizirani).

6. Obrada ličnih podataka putnika

 • Nećete obrađivati ​​lične podatke putnika bez našeg odobrenja ili odobrenja putnika. Nećete kontaktirati nijednog putnika niti prikupljati, evidentirati, čuvati, odobriti pristup, upotrebu ili unakrsnu upotrebu ličnih podataka koje je putnik pružio ili su vam dostupni putem aplikacije Pokupi iz bilo kog drugog razloga osim za potrebe ispunjavanja odgovarajućih usluga prevoza. .
 • Morate se pridržavati pravila i uslova za obradu ličnih podataka putnika utvrđenih u Politici privatnosti za putnike (http://pokupi.me). Ako prekršite zahteve za obradu ličnih podataka putnika, možemo ukinuti vaše račune i od vas tražiti naknadu štete.

7. Pristup, ispravak, zadržavanje, brisanje i prenosivost podataka

 • Ličnim podacima se može pristupiti i ispraviti ih u Pokupi Driver App ili slanjem e-pošte.
 • Možete zatražiti podatke koji se odnose na vaše lične podatke, u tom slučaju ćemo vam pružiti informacije u vezi sa kategorijama ličnih podataka o kojima se radi, svrhama obrade, periodu za koji se lični podaci čuvaju, vašim pravima u vezi sa obradom podataka i svoja prava na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom tijelu. U slučaju da smatrate da su vam Pokupi povrijeđena prava, možete podnijeti žalbu crnogorskim nadležnim organima (vidi dolje – 8.).
 • Imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u skladu sa članom 18. GDPR-a, takođe tamo gde nam više nisu potrebni vaši lični podaci u svrhu obrade, ali ti lični podaci trebaju za uspostavu, vežbanje ili odbrana pravnih zahtjeva.
 • Financijski podaci o taksi službama koje se pružaju putnicima čuvat će se 3 godine nakon posljednjeg putovanja.
 • Pokupi će čuvati vaše lične podatke sve dok imate aktivan račun vozača. Ako je vaš račun zatvoren, lični podaci će se čuvati dodatno razdoblje od 3 godine, osim ako se takvi podaci moraju čuvati u svrhu računovodstva, rješavanja sporova ili sprečavanja prevara.
 • Podaci potrebni za računovodstvene svrhe čuvaju se 7 godina nakon posljednjeg putovanja.
 • U slučaju sumnji na administrativno ili krivično djelo, prevaru ili lažne podatke, Pokupi će podatke čuvati 10 godina kako bi se spriječila ponovna registracija osobe koja je nezakonito postupila.
 • U slučaju sporova, podaci će se čuvati sve dok se spor ne riješi ili dok ne istekne zastara potraživanja (u principu 10 godina).
 • Odgovorit ćemo na svaki zahtjev za prijenos osobnih podataka dostavljen e-poštom i nastaviti s prijenosom podataka u roku od mjesec dana. Takav se rok može produžiti iz dobrog razloga.
 • Možemo zadržati određene lične podatke u skladu sa zakonom i u legitimne poslovne svrhe dopuštene zakonom.
 • Imajte na umu da deinstalacija aplikacije Pokupi na vašem uređaju ne dovodi do brisanja vaših ličnih podataka.
 • Ako se aplikacija Pokupi ne koristi 3 godine, bit ćete obaviješteni i upitani je li račun i dalje aktivan. Ako se ne dobije odgovor, račun će se zatvoriti i lični podaci će se izbrisati, osim ako se takvi podaci ne trebaju čuvati za potrebe računovodstva, rješavanja sporova ili sprečavanja prevara.

8. Rješavanje sporova i pravni lijekovi

 • Sporovi koji se odnose na obradu ličnih podataka rješavaju se putem korisničke podrške ([email protected]) ili kontaktiranjem službenika za zaštitu podataka Glavnog ureda Pokupi ([email protected]).
 • U slučaju da smatrate da je obrada podataka nezakonita, imate pravo pokrenuti postupak pred crnogorskim nadležnim organom.